Ventus FAQ

Spørgsmål og svar.

Vi har herunder samlet de oftest stillede spørgsmål og svar (FAQ) i forbindelse med de forskellige VENTUS produkter vi tilbyder.

Er dit spørgsmål ikke på listen, så kontakt os på support@nshnordic.com så vil vi forsøge at hjælpe dig hurtigst muligt. 

Generelt vedr. software

Som udgangspunkt kan softwaren til Ventus produkterne kun afvikles på PC.

Ved installation af softwaren er de generelle anbefalinger:

 1. Tjek hjemmesiden for opdateret software og brug altid den sidste nye software til dit operativsystem.
 2. Såfremt der findes opdateringer, afinstalleres den eksisterende software og computeren genstartes.
 3. Luk antivirus og firewall programmer på computeren
 4. Installer softwaren og installer altid softwaren med en konto som har administratorrettigheder.

 

W018 VENTUS vækkeur og termometer
Kan der kun bruges batterier til enheden?

Nej, der er en strømforsyning med til enheden, så du kan bruge både strømforsyning og batterier hvis strømmen afbrydes.

W028 VENTUS Bluetooth Vejrstation
Hvorfor kan jeg ikke connecte til sensor ?

1. Min. Krav til telefonen er Bluethooth ver. 4.0
2. Sørg altid for at lukke app’en ned, ved at bruge tilbageknappen, hvis der ligger flere bagved kørende sessioner af app’en, kan det give problemer med at connecte.

Hvorfor kan jeg ikke finde App til W028 når jeg søger sensorblue?

Du skal i stedet skrive "Ventus" i søgefeltet.

W030 Lonometer
Hvorfor kan jeg ikke connecte til sensor

1. Min. Krav til telefonen er Bluethooth ver. 4.0

2. Sørg altid for at lukke app’en ned, ved at bruge tilbageknappen, hvis der ligger flere bagved kørende sessioner af app’en, kan det give problemer med at connecte.

APP til W042 BBiQ Stegetermometer

Bemærk at man på den nye App først skal ”pull down to scan” og derefter trykke på teksten BBiQ som fremkommer efter man har ”pulled Down”

Hvorfor kan jeg ikke skabe forbindelse fra min BBiQ W042 og til min smartphone

Husk at du skal aktivere GPS lokalitetstjeneste samt Bluetooth. Du må ikke parre den med din smartphone og tablet, da dette vil forhindre APP´ i at skabe forbindelse. 

W152 VENTUS Vægur med vejrstation
Hvorfor flytter viserne sig ikke ?

Afmonter fronten og skil forsigtigt viserne fra hinanden.

W155 VENTUS vejrstation med regnmåler og vindmåler
Min W155 kan ikke fange signalerne til sensorerne indenfor angivet antal meter eller signalet forsvinder ind imellem, hvad kan det skyldes?
 • Sikre dig at batterierne er friske og vender rigtigt.
 • Tag vindmåleren og regnmåler ind ved siden af modtagerskærmen, tag batterierne ud, vent 10 minutter, sæt batterierne i igen. Deaktiver venligst det radiostyrede ur. Når signalet fra regnmåler og vindmåler er fundet og den står og blinker, aktiver da både regnmåler og vindmåler, ved at bevæge henholdsvis vippe og vindkopper. Hvis signalet stadig er etableret og den tæller sæt den derefter op igen. Gentag denne proces flere gange for at fange signalet.
 • Husk batterierne skal først i skærmen og derefter i vindmåleren og regnmåler.
 • Interferens – pc, mobil, tv, el-master, andre vejrstationer, trådløse dørklokker, trådløse røg alarmer, trådløse garageåbnere  etc. i nærheden kan irritere signalet til både modtagerskærm, regnmåler og vindmåler.
 • Sikre dig at der ikke er for stor afstand mellem modtagerstationen og vindmåleren eller regnmåler eller at der ikke er tykke mure, tæt skov etc. i mellem de enhederne. Prøv at forkorte afstanden.
Hvad indikerer de blinkende søjler øverst til venstre på mit W155 display?
 • Dette er en historisk lufttryksgraf for de sidste 6 timer.
 • Lufttrykkes kan vises i inHg, hpa eller mb.
Hvad indikerer søjlerne nederst til højre på mit W155 display?

Dette er en historisk graf for nedbør de seneste 7 dage.

Hvor ofte overfører regnmåleren data på min W155?

Regnmåleren registrerer data hvert 37. sekund, men der skal være minimum to vip for at den tæller. 

Hvor ofte overfører vindmåleren data til min W155?

Vindmåleren overfører data hvert 31. sekund, hvis vindhastigheden er større end 3,6 m/s. Er der under 3,6 m/s, opdateres ikke så ofte.

Min W155 skriver LL.l i display ud for heat index og/eller dew point, hvorfor det?
 • Ved heat index betyder det at værdien af heat index er for lille og uden betydning.
 • Ved dew point betyder det at værdien af dewpoint er under 0 grader.
Hvorfor blinker vejrikonerne i vejrudsigten på min W155?

Vejrstationen giver vejrprognoser for de næste 12-24 timer på baggrund af lufttryksforandringer i atmosfæren. Dækningsradiusen er mellem 30 og 50 km. Vejrudsigten gives på baggrund af trykforandringer i atmosfæren og er 70-75 % korrekte. Ud fra dette foretages en beregning på at der eks. vil være både overskyet og storm, hvilket betyder at vejrstationen vil blinke mellem disse to ikoner.

Hvor finder jeg havoverfladetrykket som skal indtastes når jeg starter min W155?

Havoverfladetrykket (hpa tallet) kan findes på følgende link ved at holde musen henover dit område på Danmarkskortet. http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/borgervejr.htm

Eller på www.foreca.com og skriv din by eller nærmeste store by

Min vindmåler til W155 kan ikke fange signalet eller signalet forsvinder ind imellem, hvad kan det skyldes?
 • Sikre dig at batterierne er friske og vender rigtigt.
 • Batterierne skal først i skærmen og derefter i vindmåleren.
 • Interferens – pc, mobil, tv, el-master, andre vejrstationer etc. i nærheden kan irritere signalet til både modtagerskærm og vindmåler.
 • Sikre dig at der ikke er for stor afstand mellem modtagerstationen og vindmåleren eller at der ikke er tykke mure, tæt skov etc. i mellem de to enheder. Prøv at forkorte afstanden.

Tag vindmåleren ind ved siden af modtagerskærmen, tag batterierne ud af skærm og vindmåler, vent ti minutter, sæt batterierne i igen. Deaktiver det radiostyrede ur. Når signalet til vindmåleren er fundet og den tæller når du har pustet til at vindkopperne, prøv derefter at sætte den lige udenfor døren, hvis signalet stadig er etableret sæt den derefter op igen. Gentag evt. denne proces flere gange for at fange forbindelsen.

Min indendørs temperaturmåler i modtagerskærmen til W155 viser for højt/lavt i forhold til en anden temperaturmåler, hvad skyldes det?

Alle elektroniske vejrstationer bliver kalibreret ud fra følgende fremgangsmåde: Et meget nøjagtigt termometer fortæller en temperatur X. Ud fra temperaturen X testes hvert enkelt vejrstation, hvor en afvigelse på plus/minus 2 grader celsius accepteres. Det kan i yderst konsekvens betyde at to vejrstationer kan have en forskel på 4 grader celsius, da den ene kan blive accepteret ved minus 2 grader celsius og den anden kan blive accepteret ved plus 2 grader celsius.

For at sammenligne to temperaturmålere skal de hænge nøjagtigt samme sted for at undgå eksterne fejlkilder.

Min modtagerskærm til W155 kan ikke fange signalet til uret fra Frankfurt, hvad kan det skyldes?

Bag på modtagerskærmen er knappen placeret som nummer 4 set fra venstre, hold denne inde og den vil søge efter signalet. Gentag dette mange gange.

Kan den stadig ikke finde signalet, indstil da klokken manuelt ved at trykke på ”clock” foran på skærmen. Efter et par dage kan du prøve at søge efter Frankfurter senderen igen som beskrevet ovenfor.

Hvis den stadig ikke finder signalet fra Frankfurt, skal du selv indstille ur og dato, når et radiosignal ikke er tilgængeligt i dit område.

Min regnmåler til W155 skriver 0,0 eller - - i displayet, hvad kan det skyldes?

Sikre dig at batterierne er friske og vender rigtigt.

Batterierne skal først i skærmen og derefter i regnmåleren.

Interferens – pc, mobil, tv, el-master, andre vejrstationer etc. i nærheden kan irritere signalet til både modtagerskærm og regnmåler.

Sikre dig at regnmåleren giver en svag klik lyd, når du bevæger vippen forsigtigt frem og tilbage.

Sikre dig at der ikke er for stor afstand mellem modtagerstationen og regnmåleren eller at der ikke er tykke mure, tæt skov etc. i mellem de to enheder. Prøv at forkorte afstanden.

Tag regnmåleren ind ved siden af modtagerskærmen, tag batterierne ud af skræm og regnmåler, vent ti minutter, sæt batterierne i igen. Deaktiver det radiostyrede ur. Når signalet er fundet til regnmåleren, vip derefter regnmåler vippen stille frem og tilbage med et sekunds mellemrum og se nu om der tælles på displayet. Gentag evt. denne proces flere gange.

Min regnmåler til W155 viser for lidt eller for meget, hvad kan det skyldes?

En regnmåler viser nedbørsmængden lige præcis i den lokalitet, hvor den er placeret, med de muligheder fejlkilder der kan være.

Regnmåleren bør opstilles i fladt terræn med opfanget i horisontalt niveau. Opfanget er en betegnelse for den øverste kant af den åbning, hvor nedbøren ’fanges’ ned i måleren.

For at undgå forkerte målinger bør regnmåleren ikke placeres i nærheden af hældende overflader, swimmingpools, plænevandere eller steder, hvor vand kan samle sig.

Hvis det er muligt, bør regnmåleren placeres således, at der er læ for vinden i alle retninger.

Højden af de læ-givende objekter som f.eks. træer og buske bør ideelt set være ensartet i alle retninger.

I forhold til de læ-givende objekter, bør nedbørsmåleren sædvanligvis være placeret i en afstand fra de omkringstående læ-givende objekter på min. 2 x objekternes højde over niveauet af målerens opfang.

Hvis måleren står for tæt på eks. træer, kan vanddråber som hænger i træernes grene og blade blæse ned i måleren, samt grene, blade og snavs kan blokere for opfanget.

Hvis der omvendt ikke hersker gode læforhold omkring måleren, vil måleren selv forårsage turbulens og forøgede vindhastigheder over måleren og vinden vil dermed i højere grad bære regndråber forbi opfangtragten.

Ofte er det ikke muligt at placere måleren på en sådan måde at der er gode læforhold i alle retninger, men da de dominerende vindretninger i Danmark er vestlige, kan man med fordel placere måleren således at de bedste læbetingelser findes i den vestlige sektor.

Nedbørsmålerens opfangskant bør placeres i et niveau så lavt som muligt for at minimere vindens effekt men samtidigt højt nok oppe til at ind-stænk forhindres. Optimalt set bør nedbørsmåleren opstilles 15 cm over en overflade bestående af kort græs, grus eller småsten og hvis det er muligt bør man undgå hårde overflader som f.eks. asfalt eller beton, der kan give en højere mulighed for ind-stænk af regn som falder uden for måleren. Med jævne mellemrum, eller når det skønnes at det er nødvendig, kan der foretages inspektion af måleren for at sikre at den måler så korrekt som muligt. Det bør kontrolleres at:

 1. måleren står i vater
 2. tragtens inderside er ren og der ikke ligger f.eks. blade m.m. i bunden af tragten.
 3. den mekaniske vippefunktion er i orden dvs. at den er ren og kan vipppe ubesværet.
Min vindmåler til W155 viser for lav/høj vindhastighed i forhold til officielle meteorologiske målinger, hvad kan det skyldes?

En vindmåler viser vindhastigheden lige præcis i den lokalitet, hvor den er placeret, med de muligheder fejlkilder der kan være.

Den meteorologiske standardhøjde for niveauet af vindinstrumenter er 10 meter over jorden. Den ideelle horisontale afstand en vindmåler skal placeres fra en opragende genstand (f.eks. huse eller træer) er mindst 10 gange den nærmeste opragende genstands højde over jorden. F.eks. hvis et hus er 7 meter højt, så bør masten med vindinstrumenterne i 10 meters højde placeres mindst i 70 meters afstand fra det pågældende hus for at den målte vind ikke er påvirket af den lokale luftstrømning omkring huset.

I praksis er denne regel for private personers vejrstationer meget svær at opfylde, både hvad angår afstanden til nærmeste genstand og mht. højden på de 10 meter over jorden. Ofte har man som haveejer kun en mulig placering, og det er meget lidt sandsynligt at netop denne placering kan leve op til de ideelle betingelser. Sammenligner man vindmålingerne f.eks. 3 meter niveauet fra sin

private vejrstation med vindmålingerne fra den nærmeste officielle meteorologiske målestation, kan der derfor være en stor forskel i værdierne.

Min vindmåler til W155, hvori temperatursensoren sidder viser for høj udendørs temperatur, hvad kan det skyldes?

Placering af lufttermometret i niveauet 2.0 meter over jordoverfladen er standardhøjden for måling af lufttemperatur i meteorologisk sammenhæng, hvorfor det anbefales at tilstræbe et måleniveau så tæt på de 2 meter som muligt. Da lufttemperaturen kan ændre sig meget med højden, er det vigtigt for sammenlignlighedens skyld, at lufttemperaturen på de forskellige vejrstationer er målt i den samme højde over jordoverfladen.

Denne type vejrstationer er konstrueret til at rumme så mange informationer i så få sensorer som muligt for at undgå interferens, derfor sidder temperaturmåleren i vindmåleren. Vindmåleren sidder som oftest højt placeret på tagryggen eller lignende for at optimere vindmålerens andre funktioner. Dette kan betyde en forskel i temperaturmålingerne i forhold til den metrologisk optimale højde og i forhold til at den måske vil hænge i solen.

Alle elektroniske vejrstationer bliver kalibreret ud fra følgende fremgangsmåde: Et meget nøjagtigt termometer fortæller en temperatur X. Ud fra temperaturen X testes hvert enkelt vejrstation, hvor en afvigelse på plus/minus 2 grader celsius accepteres. Det kan i yderst konsekvens betyde at to vejrstationer kan have en forskel på 4 grader celsius, da den ene kan blive accepteret ved minus 2 grader celsius og den anden kan blive accepteret ved plus 2 grader celsius.

For at sammenligne to temperaturmålere skal de hænge nøjagtigt samme sted for at undgå eksterne fejlkilder.

Hvorfor tæller regnmåleren ikke ?

1. Slet alt historik for regn (Rain clear knappen) Day/Week/Mount og total slettes

2. Tag batterierne ud af regnmåleren

3. Start ny søgning af eksterne enheder på basen ( ”Channel/Search” knappen holdes ind i 3 sek.)

4. Monter nu batterierne i regnmåleren

5. Når displayet igen viser 0,0 er måleren fundet og klar til nye målinger.

Hvordan slår jeg alarmen på vindstød og advarsel om lav temperatur fra og til?

Det gør du på knappen ”Wind AL.” – der sidder på bagsiden af produktet, længst ude til venstre. Når du trykker på den kan du se, at der kommer en lille klokke til syne til venstre for vindhastigheden og ligeledes til venstre for temperaturen under Wind Chill. Ved at trykke gentagende gange på knappen kan du slå funktionen fra eller til.

Hvor mange sensorer kan der kobles på enheden?

Der kan kobles op til 3 enheder på enheden. Ekstra sensor har Art No. W044

W168 VENTUS Vejrstation
Hvor mange sensorer kan der kobles på enheden

Der kan kobles op til 2 ekstra sensorer på, W032 eller W031

W177 VENTUS Vejrstation med farvedisplay, regnmåler og vindmåler
Kan der kobles ekstra sensorer til enheden og hvilken kanal skal anvendes?

Kanal 1 er altid optaget af ekstern sensor (W132 som måler vind/regn/temp)

Ekstra sensorer (W044) placeres på kanal 2 og 3.

Hvorfor tæller regnmåleren ikke?

1. Slet alt historik for regn (Rain clear knappen) Day/Week/Mount og total slettes

2. Tag batterierne ud af regnmåleren

3. Start ny søgning af eksterne enheder på basen ( ”Channel/Search” knappen holdes ind i 3 sek.)

4. Monter nu batterierne i regnmåleren

5. Når displayet igen viser 0,0 er måleren fundet og klar til nye målinger.

Hvorfor viser enheden fahrenheit i stedet for grader

Problem løses ved at resette basen, fjern batterier og evt. strømforsyninger, vent 3 minutter og genmontere disse igen. Man kan ikke manuelt gennemtvinge skift mellem fahrenheit og Celsius.

W194 VENTUS Avanceret vejrstation med detaljeret vejrudsigt
Min W194 virker ikke med Vista 64-bit, hvad skal jeg gøre?

Venligst fjern det gamle software fra CD'en og installer dette software til Vista 64-bit i stedet for:

Software

Min W194 kan ikke gemme data og sende det til W194 displayet, hvorfor?

Hvis du har AVG anitvirus skal du afinstallere dette eller deaktivere det, da det ikke acceptere W194 software.

Hvis du bruger Win7 eller VISTA 64-bit så brug venligst dette software istedet for, men husk at afinstallere gammelt W194 software først. Software

Husk at placere din by i "Home weather" og gem derefter.

Nu klikker du på "update forecast" og vejrdaten fra din by vil være på din pc skærm.

Tryk nu på "pc-search" knappen der er placeret bagpå vejrstationen indtil hele "RF" ikonet i displayet blinker.

Derefter klikes på "send to receiver" og der vil nu går højest en time før alt er opdateret.

Min W194 vil ikke køre på WIN7 eller Vista-64-bit, hvad gør jeg?

Under produkter og W194 finder du software som passer til Win7 og Vista 64-bit. (Husk at afinstallere gammel W194 software først)

Min USB transmitter vil ikke overføre data til min W194, hvad gør jeg?

Sikre dig at der er batterier eller strøm til alle enheder. Tryk på ”pc search” knappen bagpå hovedenheden så RF ikonet blinker på skærmen. Tryk derefter på ”send to receiver” på pc-softwaren eller ”transmit” knappen på USB transmitteren.

Sikre dig at du har valgt "Home weather" i dit pc software, da det er herfra W194 henter sine informationer.

Min W194 pc-software vil ikke installere på min pc, hvad gør jeg?

Dette software er den seneste opgradering af den software der ligger på den medfølgende cd. Software

Hvis det stadigvæk ikke vil lade sig installere kan det skyldes at der på pc’en kan være antivirusprogrammer eller firewalls der kan blokere for installationen.

Min W194 bipper, hvordan stopper jeg det?

Undgå at have flere forskellige elektroniske artikler stående lige ved siden af din W194 da det kan være med til at skabe interferens og dermed forstyrre signalet.

Afinstallere dit W194 pc-software og installere det senest nye software på følgende link: Software

Undgå at have USB transmitteren i hele tiden. Tag den ud efter brug.

Undgå både at bruge batterier og adapter på samme tid, da dette ikke er nødvendigt.

W194 kan ikke kører under Windows 10, hvorfor?
Softwaren til W194 er ikke designet til denne version af Windows, og da produktet har en del år på bagen, vil der ikke blive udviklet nyt software til denne model.
 
Enkelte har fået det til at virke på x64bit operativsystemer, ved hjælp af x86bit softwaren, og ved at følge denne guide:
 
Når enheden er koblet til computeren via USB under opstart, er der ikke nogen problemer de første 2 minutter. Herefter kommer der en pop up med ”Intet svar fra USB…..”. Hvis man blot klikker på RETRY vil beskeden forsvinde og komme igen i løbet af 1 – 2 minutter. Løsningen er at tage USB stikket ud af computeren og sætte det i igen, herefter vil beskeden forsvinde og vejr data vil igen blive transmitteret til displayet.
Det er dog uden nogen former for garanti, at denne metode vil virke!
 
Hvis du opgradere fra Windows 7/Windows 8.x og softwaren er funktionel ved opgraderingen, kan det være nødvendig at geninstallere softwaren, efter endt opgradering.
Uanset om softwaren installeres på en opgradering eller ny installation, bør antivirus softwaren altid afbrydes under installation og software installationen skal altid kører med administratorrettigheder.
W266 VENTUS vejrstation
Hvor mange sensorer kan der kobles på enheden?

Der kan kobles op til 3 sensorer på enheden. Ekstra sensor Art. No. W186

W382 VENTUS Vejrstation
Hvor mange sensorer kan der kobles på enheden

Der kan kobles op til 3 sensorer på enheden. Ekstra sensor Art. No. W045

W636 VENTUS trådløs vejrstation
Hvor mange sensorer kan der kobles på enheden

Der kan kobles op til 3 sensorer på enheden. Ekstra sensor Art. No. W031 eller W032

Hvordan søger man efter eksterne sensorer?

Det er vigtigt at du står i feltet (modus) for hvilken sensor du ønsker at søge (vind/regn/temp), brug piletasterne til at komme til det korrekte felt. Når du står i feltet holdes den nedadgående pil inde i 5 sek. Hvor efter manuel søgning udføres.

Hvorfor kan jeg ikke få min udesensor til at forbinde?

Kontroller at skærm og sensor står på samme kanal. Kan du ikke skifte kanal på sensoren, vil den på skærmen automatisk vises på kanal 1
Er der mulighed for kanalskift på sensoren, så vær opmærksom på hvilken kanal den står på, da den på skærmen vil vises på samme kanal.

Hvis dette ikke løser problemet følg da nedenstående procedure:

 • Tag batterierne ud af sensoren
 • Tag batterierne ud af skærmen
 • Lad begge dele ligge uden strøm i en ½ time
 • Isæt batterierne i sensoren
 • Isæt batterierne i skærmen
 • Kør opsætningen igennem som første gang du tog produktet i brug jf. manualen, efter opsætning søges der automatisk efter eksterne sensorer.
W820 VENTUS Bluetooth Professionel Vejrstation
Hvorfor kommer historikken ikke frem?

Der kan fra man trykker på ikonet, gå op til 15 sek. Inden de historiske data er hentet. 

Kan der kobles flere sensorer på W820?

Ja, der kan kobles op til 2 ekstra sensorer på W820. Ekstra sensor til W820 er Art. No. W047

Har købt 2 ekstra sensorer, men kan ikke forbinde dem, hvorfor?

I batterirummet på hver sensor, er der en kanalvælger øverst, vælg kanal 2 på den ene sensor og kanal 3 på den anden sensor.

W827 VENTUS Eksklusiv vejrstation
Hvordan søger man efter eksterne sensorer?

Det er vigtigt at du står i feltet (modus) for hvilken sensor du ønsker at søge (vind/regn/temp), brug piletasterne til at komme til det korrekte felt. Når du står i feltet holdes den nedadgående pil inde i 5 sek. Hvor efter manuel søgning udføres.

W830 VENTUS Wi-Fi Vejrstation
Hvordan søger jeg efter sensoren manuelt ?

Tryk og hold Light/Snooze knappen inde i ca. 5 sekunder, herefter vil basen søge efter den eksterne sensor, Når søgningen går i gang vil Antennesymbolet blinke.

Hvordan nulstiller jeg basen ?

Fjern batterierne og strømforsyning.

Isæt strømforsyning. Displayet vil vise versions information i ca. 2 sekunder.

Herefter skifter det til at alt på skærmen er oplyst, dette vil være tændt i ca. 3 sekunder, indenfor disse 3 sekunder trykkes på Wind + og Pressure – samtidig, hold dem inde et øjeblik, herefter vil enheden være resat til fabriksindstillingerne

Lader solcellen strøm på battierne ?

Nej, der sidder en batteripakke i udesensoren, som bliver ladet op og driver sensoren. Det er kun hvis denne løber tør for strøm, at de almindelige batterier er i brug.

Hvordan får jeg basen til at søge efter tilgængelige Wi-FI ?

Tryk og hold Rain og Alarm knapperne inde på samme tid, efter kort tid begynder Wi-Fi symbolet i øverste venstre felt og blinke hurtigt. Du kan nu koble enheden på dit Wi-Fi via APP’en

Kan basen hænge på væggen og samtidig have strømforsyningen sat til ?

Ja.

Understøtter W830 5 GHz Wi-Fi?

Ja, den understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz Wi-Fi netværk.

Hvordan kan jeg kalibrere enheden?

Hold Temp. Og Min/Max inde indtil skærmen skifter til Calibration mode (der står ”CAL” i øverst felt til venstre), ændre enheder med + og - bekræft ændring med SET.

Når jeg forbinder til EASY-WEATHERxxxx Wi-Fi får jeg besked om at der ikke er internetadgang, hvad skal jeg gøre?

Du kan få en af to beskeder:

Hvis du får beskeden, om du vil blive på samme netværk, vælg venligst YES.

Hvis du får beskeden, om du vil skiftet til et andet netværk, vælg venligst NO.

Jeg har forbundet mig til EASY-WEATHER Wi-Fi, men kan ikke få lov til at registrere mig på Wunderground via WS-View APP’en?

Dette skyldes sandsynligvis at du ikke har internetadgang via det valgte Wi-Fi, vent derfor med dette punkt. Sørg i stedet for at din base er forbundet til dit Wi-Fi først og registrere dig efterfølgende til Wunderground.

Hvordan kan jeg opgradere firmwaren på min base?

Du kan opgradere firmwaren via APP’en WS View.

Gå ind i APP’en og tryk på tandhjulet og vælg ”Your device” tryk på den base du vil opgradere (der står ud for firmware versionen hvilken version det er og hvad der er tilgængelig). Tryk på menu knappen øverst til venstre og vælg Update Firmware. Følg instrukserne på skærmen. Bemærk at APP’en WS Tools IKKE kan benyttes til dette.

 

Hvad gør jeg, hvis Jeg har sat strømforsyning til, og Wi-Fi ikonet nu står og blinker, men ikke ønsker at benytte Wi-Fi?

Enheden vil altid tænde for Wi-Fi når strømforsyningen sættes til, lad blot enheden stå et par timer, så stopper den, og du kan bruge stationen som normalt men uden Wi-Fi.

Hvorfor kan jeg ikke forbinde til mit Wi-Fi via WS View APP’en?

I visse tilfælde kan M—B mode give problemer ved oprettelse af forbindelse til Wi-Fi (kombination af hardware og software).

Når dit Wi-Fi ikon står og blinker hurtigt, kan du trykke på Rain og Alarm samtidig og vente ca. 2 sekunder, hvorefter basen skifter fra M—B til M—A mode og vice versa (bemærk ikke alle baser understøtter dette, det er afhængigt af firmwaren).

Du kan nu benytte APP’en WS-Tool og den vej forbinde til dit Wi-Fi. Hvis dette lykkes, vil basen være synlig i WS View APP’en.

Hvad er forskellen på M—B og M—A når jeg skal forbinde min base til Wi-Fi

M—B er 2. generations måde og få basen til at forbinde til Wi-Fi på. M—B connection mode bruges sammen med APP’en WS View.

M---A bruges sammen med APP’en WS-Tool.

Hvordan kan jeg se om min base understøtter M—B mode?

Hvis den gør, så vil M—B blinke der hvor ugedagen normalt står (øverst højre hjørne ) når basen står i ”Connection mode” (Wi-Fi ikonet ved uret blinker hurtigt).

 

Hvorfor kan jeg ikke finde ”Your device” under tandhjulet i WS View.

APP’en er blevet ændret efter trykning af manualen. Tryk i stedet på menupunktet ””Device list” under tandhjulet øverst til venstre. Tryk dernæst på stationen, hvis der er en tilgængelig firmware opgradering, vil den være at finde på denne side. Findes der en tilgængelig firmware, som du ønsker at benytte følges instruktionerne på skærmen.

Win 8.x / 10 installation

1. Afinstallere den gamle software

2. Genstart computeren

3. Installere softwaren fra hjemmesiden kører både under x86 og x64, ved installation bør antivirus og firewall lukkes ned, programmet skal kører med en konto med administrator rettigheder.

Hvor mange sensorer kan der kobles på denne model

Der kan kobles op til 4 ekstra sensorer på W831. Art. No. W031

Hvordan søger man efter eksterne sensorer

Det er vigtigt at du står i feltet (modus) for hvilken sensor du ønsker at søge (vind/regn/temp), brug piletasterne til at komme til det korrekte felt. Når du står i feltet holdes den nedadgående pil inde i 5 sek. Hvor efter manuel søgning udføres.

Hvilken betydning har dioderne på gatewayen?

1 LED: Rød tændt / Sort slukket

2 LED: Blink Rød / Sort - ingen forbindelse

2 LED: Blink Grøn/ Sort - opretter forbindelse til server.

2 LED: Konstant Grøn - forbindelse oprettet.

2 LED: Blink Grøn /Gul - Netværksaktivitet

3 LED: Blink Gul - RF aktivitet (Mellem trådløse enheder )

Hvor mange sensorer kan der kobles på W920

Der kan kobles op til 20 sensorer på gatewayen

Min vindmåler viser vindretning, men viser ikke vindhastigheden

Underdelen med kopperne på, er ikke skubbet langt nok op. Der sidder i siden på underparten en lille umbraco skrue, som skal løsnes før montage, skub derefter underdelen så langt op som muligt (det lige stykke på underdelen skal være næsten helt skjult af overdelens krave), spænd herefter underdelen fast. Der sidder i underdelen en lille magnet, hvis denne ikke er langt nok oppe mod overdelen, kan elektronikken i overparten ikke registrere rotationen på underparten, og dermed ikke vise vindens hastighed.

W927 VENTUS Vejrstation giver informationer fra 470 byer i verden
Hvor mange sensorer kan der kobles til enheden?

Der kan kobles op til 2 ekstra sensorer på enheden. Art. No. W032 eller W031

W928 VENTUS ULTIMATE Vejrstation med vind, regn, pc-software og satellit vejrudsigt
Win 8.x / 10 installation

1. Afinstallere den gamle software

2. Genstart computeren

3. Installere softwaren fra hjemmesiden kører både under x86 og x64, ved installation bør antivirus og firewall lukkes ned, programmet skal kører med en konto med administrator rettigheder.

Hvor mange sensorer kan der kobles på denne enheden?

Der kan kobles op til 4 ekstra sensorer på enheden. Art. No. W031

Hvordan søger man efter eksterne sensorer

Det er vigtigt at du står i feltet (modus) for hvilken sensor du ønsker at søge (vind/regn/temp), brug piletasterne til at komme til det korrekte felt. Når du står i feltet holdes den nedadgående pil inde i 5 sek. Hvor efter manuel søgning udføres.

WG 35 Trådløst pulsbælte 4.0 bluetooth
Hvorfor kan jeg ikke skabe forbindelse til min Iphone 4S / Iphone 5?
 • Aktiver Bluetooth på mobilen!
 • Fugt elektroderne på pulsbæltet!
 • Pulsbæltet skal sidde lige under brystet!

Hvorfor kan jeg ikke se bluetooth pulsbæltet slået til under bluetooth indstillinger?

Man skal ikke kunne se bluetooth pulsbæltet slået til under indstillinger på sin Iphone 4s eller Iphone 5. Bluetooth skal blot aktiveres under indstillinger intet andet! De skal ikke parres!

WG1001 Ventus GPS ur med trådløs pulsmåler
Tiden på mit G.1000 GPS ur går ikke korrekt, hvad gør jeg?

GPS uret kan indstilles til at modtage tid via GPS'en, dog kan i nogle tilfælde oplyse forkert tidszone. Stil tidszonen svarende til hvor du befinder dig aktuelt. Dvs. ved sommertid skal urets tidszone stilles til +2 i forfold til GTM tid.  Her finder du tidszoneindstillingen i Menuen:  Menu>Settings>TimeDate>HomeTime>TimeZone. Hvis du vil have tiden til at opdatere med det samme skal du genstarte GPS'en i menu>gps>on/of.

Der er ikke noget software i pakken til min G1000, hvorfor?

Softwaren ligger kun på vores hjemmeside så vi kan opdatere løbende.

Du finder softwaren og andre informationer her: http://www.nshnordic.com/da/produkter/ventus/ventus-diverse/wg1001-ventus-gps-ur-med-traadloes-pulsmaaler

Manuel opsætning af uret ved Parkering

Husk altid at tjekke om P-skiven har sat sig, det er som billist dit ansvar at skiven viser korrekt tidspunkt ved parkering. Skulle P-skiven ikke have sat korrekt tidspunkt, kan dette sættes manuelt ved at trykke hurtigt på ”P:” tasten, og herefter +/- tasterne, uret vil nu springe i intervaller på 15 minutter. Ved at trykke på ”P:” tasten igen, går uret automatisk tilbage til automatisk indstilling.

Hvor langt skal man kører inden uret sætter sig?

Efter start skal man kører mindst 150 – 200 meter før uret igen er i stand til at sætte korrekt parkeringstidspunkt.

Kan P skiven bruges i en El bil?

Nej – P-skiven fungere ved hjælp af motorvibrationer, og kan derfor kun bruges i en El bil hvis man manuelt sætter parkeringstidspunktet ved parkering, uanset hvor langt eller kort man har kørt.

Vintertid / sommertid

Det er især vigtigt at indtaste korrekt år, måned og dato for at sikre korrekt sommertid. Der skiftes automatisk fra vintertid til sommertid fra kl. 2:00 til kl. 3:00 sidste søndag i marts. Der skiftes fra sommertid til vintertid fra 3:00 til 2:00 den sidste søndag i oktober.

Manuel opsætning af uret ved Parkering

Husk altid at tjekke om P-skiven har sat sig, det er som billist dit ansvar at skiven viser korrekt tidspunkt ved parkering. Skulle P-skiven ikke have sat korrekt tidspunkt, kan dette sættes manuelt ved at trykke hurtigt på ”P:” tasten, og herefter +/- tasterne, uret vil nu springe i intervaller på 15 minutter. Ved at trykke på ”P:” tasten igen, går uret automatisk tilbage til automatisk indstilling.

Hvor langt skal man kører inden uret sætter sig?

Efter start skal man kører mindst 150 – 200 meter før uret igen er i stand til at sætte korrekt parkeringstidspunkt.

Kan P-skiven bruges i en El bil?

Nej –  P-skiven fungere ved hjælp af motorvibrationer, og kan derfor kun bruges i en El bil hvis man manuelt sætter parkeringstidspunktet ved parkering, uanset hvor langt eller kort man har kørt.

Vintertid / sommertid

Det er især vigtigt at indtaste korrekt år, måned og dato for at sikre korrekt sommertid. Der skiftes automatisk fra vintertid til sommertid fra kl. 2:00 til kl. 3:00 sidste søndag i marts. Der skiftes fra sommertid til vintertid fra 3:00 til 2:00 den sidste søndag i oktober.

WT813 Indendørs overvågningskamera
Hvorfor vises der et rødt udråbstegn ud for et eller flere kameraer?

Det skyldes at der ikke er sat password på kameraet, standard er der ikke password på kameraet. Det røde udråbstegn forsvinder når man har lavet password på kameraet.

 

Skal der åbnes nogle porte i min router?

Det er ikke nødvendigt at åbne nogle porte i routeren. Kameraet forbinder igennem routeren til en server, uden at åbne porte eller på anden måde lave ændringer i din router.

Hvad indikere den grønne diode på forside af mit indendørs kamera?

Når dioden blinker er det tegn på at der er netværksaktivitet på kameraet. Du kan slå dioden fra i APP’en. Under menupunktet ”LED Setting”.

Jeg deler min internetforbindelse med naboen, kan han så se hvad der sker på mit kamera?

Hvis han skal have adgang til at kunne se på dit kamera, vil det kræve at han har både kameraets unikke DID nummer, det der starter med HSL-xxxxx-xxxxx, samt dit brugernavn og password. Det er derfor vigtigt at du husker og få lavet et godt stærkt password.

Hvad er et stærkt password?

Et godt password skal være noget du kan huske, det kan fx være det første bogstav i hvert ord i en remse, det kunne eksempelvis være ” I en kælder sort som kul allerdybest nede, var et prægtigt musehul
og en muserede” Kunne blive til passwordet: Ieksskan,vepMoeM altså en blanding af store og små bogstaver og tegn, gerne kombineret med tal.

Under ”User setting” er der en bruger til Administrator og til Operator, hvad er forskellen?

Administratoren har fri og ubegrænset til de forskellige menuer m.m og kan ændre. Hvor operatør kontoen giver adgang til at kigge på kameraet, men kan ikke ændre i opsætning m.m.

Jeg har glemt passwordet til mit kamera, hvad skal jeg gøre?

Er dit kamera af modellen WT816 (udendørs), er der på kablet fra kameraet en ende med et plastichætte over, tag hætten af, og hold knappen inde i 5 sekunder, herefter vil kameraet være tilbage til fabriksindstillingerne. Er dit kamera af modellen WT813 (indendørs) trykker du på reset knappen under bunden på kameraet i 10 sekunder, hvorefter det er resat. Du skal her bruge en nål eller lignede.

Jeg får aldrig eller kun nogle gange, ikke snapshots med, men kun en notifikation om alarm på min IOS enhed.

På IOS enheder er det ikke muligt og få snapshots med, hvis APP’en er åben i baggrunden eller på anden måde i brug. Her er det kun muligt og få notifikation.

Kan jeg bruge kameraet på mit 5Ghz trådløse netværk?

Kameraet understøtter udelukkende 2,4Ghz WiFi netværk.

Hvor stort et MicroSD kort kan jeg sætte i kameraet?

Begge typer af kamera understøtter MicroSD kort op til 64GB

Jeg kan kun få forbindelse til kameraet når jeg har netværkskabel på?

Tjek at antennen er monteret korrekt. Afstanden mellem router/accesspoint og kameraet er for stor, prøv og formindsk afstanden.

Bemærk at kraftige vægge, jernbeton osv. kan ødelægge signalet og gøre at forbindelsen ikke kan opretholdes.

Hvilke typer af netværk er understøttet af kameraet?

Trådløst er kameraet understøttet af 802.11/b/g/n og som kablet forbindelse 10/100Mbit.

Kan jeg bruge WPS til at forbinde til kameraet?

Nej kameraet understøtter ikke denne funktion.

Hvad betyder ”Alias”?

Med funktionen Alias har du mulighed for at navngive dit kamera, det kunne fx være ”Køkken” eller ”Stue”.

Hvad betyder ”Preset point”?

Du har mulighed for at gemme et vidst antal punkter i kameraet, hvis du fx altid har et punkt det står på når du er væk hjemmefra, så kan du gemme det som preset point, og blot ved at klikke én gang, kan du få kameraet til at stå på dette punkt – dette gælder dog kun for WT813.

Jeg har taget et billede med kameraet på min telefon, hvor finder jeg billedet henne?

Billedet bliver lagret på APP’en. Åben APP’en og klik på ”Messages” nederst på skærmen, vælg det kamera som du har taget billedet med (kun hvis du har flere kameraer) klik i det nye skærmbillede på ikonet længst til højre, her kan du se de billeder du har taget med det pågældende kamera.

Hvor mange billeder tager kameraet hvis noget udløser alarmen?

Hvis man vælger og få billeder via mail, så vil kameraet tage et billede, når noget udløser alarmen, hvis der stadig er noget der udløser alarmen (fx bevægelse) vil der gå 30 sekunder mellem hvert billede.

Har man valgt at uploaded billeder til FTP, kan det sættes i APP’en hvor ofte kameraet skal tage billeder ved alarm, dette gøres ved at klikke på tandhjulet ud for kameraet, vælge FTP settings og sætte ”Upload time interval” til en værdi mellem 30 og 3600 Millisekunder. Bemærk at dette fungere kun hvis de øvrige FTP værdier er korrekt indtastet. Pas på med at sætte værdien for lavt, 3600 millisekunder er kun 3,6 sekund.

Jeg har installeret et TF kort/MicroSD kort i kameraet, hvad skal jeg gøre når det er fuldt?

Du behøver ikke gøre noget, kameraet overskriver automatisk kortet når det er fuldt.

Hvilket format optager kameraet video i?

Kameraet optager i .264 format, dette kan afspilles via mange freeware afspiller m.m. Der findes ligeledes codecs til dette på nettet.

Kan kameraet ikke sættes til at uploade video til min FTP server?

Nej, kameraet understøtter alene optagelse af video til hukommelseskortet.

Jeg får ikke nogle PUSH notifikationer på min Iphone / Ipad

Klik på tandhjulet ud for kameraet (hvis du har flere skal dette gøres på hvert enkelt).

Scroll helt ned i bunden => klik på ”Push Certification Update”

På popup vinduet der kommer frem, klik på ”Update”.

Når systemet er færdig med at opdatere, ses et popup vindue med ”Update completed”. Herefter vil du få PUSH besked ved alarm. Husk at på IOS skal APP’en altid være lukket da man ellers ikke vil modtage PUSH beskeder.

Hvad skal jeg gøre for at kunne optage video?

For at kunne optage video skal du have et MicroSD kort installeret i kameraet.

Jeg har opdateret Push certification på IOS, men får stadigvæk ikke nogle notifikationer?

Åben indstillinger – Scroll ned til du finder APP’en ”Netcam”, tap på denne. Tap på ”Meddelelser” sørg for at alle indstillingerne herunder er slået til.

Åben APP’en og under ”About” vælg ”System setting”, scroll helt ned i bunden, og tjek at ”Enable background push notification” er slået til.

Hvordan forbinder jeg kameraet via RTSP?

For at forbinde til kameraet via RTSP protokollen (Real Time Streaming Protocol) skal du bruge denne URL: rtsp://IP:10554/tcp/av0_0

WT816 Udendørs overvågningskamera
Hvorfor vises der et rødt udråbstegn ud for et eller flere kameraer?

Det skyldes at der ikke er sat password på kameraet, standard er der ikke password på kameraet. Det røde udråbstegn forsvinder når man har lavet password på kameraet.

Skal der åbnes nogle porte i min router?

Det er ikke nødvendigt at åbne nogle porte i routeren. Kameraet forbinder igennem routeren til en server, uden at åbne porte eller på anden måde lave ændringer i din router.

Hvad indikere den grønne diode på forside af mit indendørs kamera?

Når dioden blinker er det tegn på at der er netværksaktivitet på kameraet. Du kan slå dioden fra i APP’en. Under menupunktet ”LED Setting”.

Jeg deler min internetforbindelse med naboen, kan han så se hvad der sker på mit kamera?

Hvis han skal have adgang til at kunne se på dit kamera, vil det kræve at han har både kameraets unikke DID nummer, det der starter med HSL-xxxxx-xxxxx, samt dit brugernavn og password. Det er derfor vigtigt at du husker og få lavet et godt stærkt password.

Hvad er et stærkt password?

Et godt password skal være noget du kan huske, det kan fx være det første bogstav i hvert ord i en remse, det kunne eksempelvis være ” I en kælder sort som kul allerdybest nede, var et prægtigt musehul
og en muserede” Kunne blive til passwordet: Ieksskan,vepMoeM altså en blanding af store og små bogstaver og tegn, gerne kombineret med tal.

Under ”User setting” er der en bruger til Administrator og til Operator, hvad er forskellen?

Administratoren har fri og ubegrænset til de forskellige menuer m.m og kan ændre. Hvor operatør kontoen giver adgang til at kigge på kameraet, men kan ikke ændre i opsætning m.m.

Jeg har glemt passwordet til mit kamera, hvad skal jeg gøre?

Er dit kamera af modellen WT816 (udendørs), er der på kablet fra kameraet en ende med et plastichætte over, tag hætten af, og hold knappen inde i 5 sekunder, herefter vil kameraet være tilbage til fabriksindstillingerne. Er dit kamera af modellen WT813 (indendørs) trykker du på reset knappen under bunden på kameraet i 10 sekunder, hvorefter det er resat. Du skal her bruge en nål eller lignede.

Jeg får aldrig eller kun nogle gange, ikke snapshots med, men kun en notifikation om alarm på min IOS enhed.

På IOS enheder er det ikke muligt og få snapshots med, hvis APP’en er åben i baggrunden eller på anden måde i brug. Her er det kun muligt og få notifikation.

Kan jeg bruge kameraet på mit 5Ghz trådløse netværk?

Kameraet understøtter udelukkende 2,4Ghz WiFi netværk.

Hvor stort et MicroSD kort kan jeg sætte i kameraet?

Begge typer af kamera understøtter MicroSD kort op til 64GB

Jeg kan kun få forbindelse til kameraet når jeg har netværkskabel på?

Tjek at antennen er monteret korrekt. Afstanden mellem router/accesspoint og kameraet er for stor, prøv og formindsk afstanden.

Bemærk at kraftige vægge, jernbeton osv. kan ødelægge signalet og gøre at forbindelsen ikke kan opretholdes.

Hvilke typer af netværk er understøttet af kameraet?

Trådløst er kameraet understøttet af 802.11/b/g/n og som kablet forbindelse 10/100Mbit.

Kan jeg bruge WPS til at forbinde til kameraet?

Nej kameraet understøtter ikke denne funktion.

Hvad betyder ”Alias”?

Med funktionen Alias har du mulighed for at navngive dit kamera, det kunne fx være ”Køkken” eller ”Stue”.

Jeg har taget et billede med kameraet på min telefon, hvor finder jeg billedet henne?

Billedet bliver lagret på APP’en. Åben APP’en og klik på ”Messages” nederst på skærmen, vælg det kamera som du har taget billedet med (kun hvis du har flere kameraer) klik i det nye skærmbillede på ikonet længst til højre, her kan du se de billeder du har taget med det pågældende kamera.

Hvor mange billeder tager kameraet hvis noget udløser alarmen?

Hvis man vælger og få billeder via mail, så vil kameraet tage et billede, når noget udløser alarmen, hvis der stadig er noget der udløser alarmen (fx bevægelse) vil der gå 30 sekunder mellem hvert billede.

Har man valgt at uploaded billeder til FTP, kan det sættes i APP’en hvor ofte kameraet skal tage billeder ved alarm, dette gøres ved at klikke på tandhjulet ud for kameraet, vælge FTP settings og sætte ”Upload time interval” til en værdi mellem 30 og 3600 Millisekunder. Bemærk at dette fungere kun hvis de øvrige FTP værdier er korrekt indtastet. Pas på med at sætte værdien for lavt, 3600 millisekunder er kun 3,6 sekund.

Jeg har installeret et TF kort/MicroSD kort i kameraet, hvad skal jeg gøre når det er fuldt?

Du behøver ikke gøre noget, kameraet overskriver automatisk kortet når det er fuldt.

Hvilket format optager kameraet video i?

Kameraet optager i .264 format, dette kan afspilles via mange freeware afspiller m.m. Der findes ligeledes codecs til dette på nettet.

Kan kameraet ikke sættes til at uploade video til min FTP server?

Nej, kameraet understøtter alene optagelse af video til hukommelseskortet.

Jeg får ikke nogle PUSH notifikationer på min Iphone / Ipad

Klik på tandhjulet ud for kameraet (hvis du har flere skal dette gøres på hvert enkelt).

Scroll helt ned i bunden => klik på ”Push Certification Update”

På popup vinduet der kommer frem, klik på ”Update”.

Når systemet er færdig med at opdatere, ses et popup vindue med ”Update completed”. Herefter vil du få PUSH besked ved alarm. Husk at på IOS skal APP’en altid være lukket da man ellers ikke vil modtage PUSH beskeder.

Hvad skal jeg gøre for at kunne optage video?

For at kunne optage video skal du have et MicroSD kort installeret i kameraet.

Jeg har opdateret Push certification på IOS, men får stadigvæk ikke nogle notifikationer?

Åben indstillinger – Scroll ned til du finder APP’en ”Netcam”, tap på denne. Tap på ”Meddelelser” sørg for at alle indstillingerne herunder er slået til.

Åben APP’en og under ”About” vælg ”System setting”, scroll helt ned i bunden, og tjek at ”Enable background push notification” er slået til.

Hvordan forbinder jeg kameraet via RTSP?

For at forbinde til kameraet via RTSP protokollen (Real Time Streaming Protocol) skal du bruge denne URL: rtsp://IP:10554/tcp/av0_0

Hvorfor kan jeg ikke få kontakten til at koble op til mit netværk?

Lav en nulstilling til fabriksindstillinger, det gøres på følgende måde:

Mens master enheden sidder i kontakten, hold da knappen inde og hold den inde, på et tidspunkt vil den blinke hurtigt, slip ikke knappen, men vedbliv med at holde den inde, efter et stykke tid blinker den blåt, vedbliv med at holde den inde i 3 sekunder efter den begynder at blinke blåt. Slip knappen og prøv herefter igen.

Hvilke type netværk understøtter kontakterne?

Kontakten understøtter 2,4GHz men ikke 5GHz

Hvordan sætter jeg timer, count down og absence mode på min master kontakt?
Master kontakten skal først ind under fanen "Scene" og ligge, det gøres ved at trykke på ”Scene” knappen øverst, tryk dernæst på + knappen, Skriv her hvad din master skal hedde og vælg evt. et ikon til den – klik på Save.
Tryk på det nye ikon, nu kan du vælge hvilken master device som du vil bruge her og fx skrive navnet på det apparat som den er tilsluttet.
Når du kommer tilbage på Scene forsiden, kan du trykke på ikonet og konfigurere din master enhed, med henholdsvis Timer, Count Down og Absence mode.
Hvor mange Timere kan jeg lave?

Der kan laves op til 10 ”grupper” med timeren.

Hvad gør Absence mode?

Under Absence mode kan man sætte fra hvilken dato/klokkeslæt til hvilken dato/klokkeslæt funktionen skal være aktiv. I den periode vil kontakten slukke og tænde hver ½ time. Døgnet rundt.

Kan slaverne sættes med timer, count down og absence mode?

Nej, det er udelukkende masteren som har disse funktioner.

Kan jeg have flere master kontakter tilsluttet i min APP?

Ja, du kan tilslutte lige så mange master kontakter som du vil.

Kan jeg tænde og slukke for de enheder som er tilsluttet Wi-Fi kontakten uden at bruge APP’en?

Ja, du kan tænde og slukke på kontakten, nøjagtig som hvis enheden var tilsluttet en almindelig kontakt. Dette gælder for både master og slave enheden.

Når jeg trykker på ON eller OFF på min master kontakt skifter den farve, så man kan se om den er tændt eller slukket, men hvorfor skifter den ikke farve på slave kontakten?

Slave kontakterne understøtter udelukkende en one-way kommunikation fra masteren, derfor sendes disse informationer ikke med retur. Såfremt der ikke er kontakt mellem master og slaven, vil du få en fejl i APP’en.

Find forhandler

NSH NORDIC har et solidt og bredt forhandlernet i hele Skandinavien. Find nærmeste forhandler i dit nærområde her.

Se kataloger

Se alle vores kataloger - klik her

Hegnskataloger
Legekataloger
Ventus katalog
Monterings vejledninger
Profil brochure